Germonika - nauka języka niemieckiego

wahr – echt – wirklich

Z cyklu kłopotliwych wyrazów dziś zajmię się omówieniem różnic między wyrazami wahr, echt i wirklich. Każdy z nich można przetłumaczyć jako prawdziwy, chociaż nie zawsze można je stosować zamiennie.   WAHR Wahr oznacza prawdziwy...

zeitung

Co niemieckie gazety piszą o Polsce?

Chcecie się dowiedzieć, co niemieckie gazety piszą o Polsce? Na poniższych portalach informacyjnych możecie śledzić wiadomości online: Deutsche Welle Spiegel Süddeutsche Zeiting Die Zeit Stern Die Welt

freuen auf über

sich freuen auf / sich freuen über

‘sich freuen’ (cieszyć się) może być połączony z przyimkiem ‘auf’ lub ‘über’ w zależności od kontekstu. ‘sich freuen auf + A’ oznacza cieszyć się na coś (nie móc się doczekać), co dopiero nastąpi w...

ändern – wechseln - tauschen

ändern – wechseln – tauschen

Z cyklu wyrazów często mylonych przedstawiam ändern – wechseln – tauschen. Wszystkie z nich związane są ze zmianą lub zamianą.   (SICH) ÄNDERN ‘ändern’ oznacza zmieniać, ‘sich ändern’ – zmieniać się. Używamy tego czasownika,...

enden czy sich enden

Wyraz ‚enden‘ nie jest czasownikiem zwrotnym w języku niemieckim, w przeciwieństwie do języka polskiego ‘kończyć się’. Porównaj przykłady: Der Unterricht endet um 18 Uhr. (Lekcja kończy się o 18.) Der Streit endete tragisch. (Kłótnia...

telefonieren – anrufen

telefonieren – anrufen ‘telefonieren’ i ‘anrufen’ to czasowniki o zbliżonym znaczeniu. Jednak, jest między nimi różnica w zastosowaniu. Każdy z tych wyrazów wymaga też innych form gramatycznych. Porównaj:   telefonieren ‘telefonieren’ oznacza ‘rozmawiać przez...

1945 lub im Jahr 1945 (źle: in 1945)

Jeśli podajemy rok w formie liczby, możliwe są dwie konstrukcje: Sam rok bez żadnego przedimka, np. Der Zweite Weltkrieg begann 1939. Rok poprzedzony wyrażeniem Im Jahr Im Jahr 1945 endete der Zweite Weltkrieg. Stawianie...

kennen – wissen

‘Kennen’ i ‘wissen’ to wyrazy bliskoznaczne, jednak jest między nimi różnica w zastosowaniu.   KENNEN ‘Kennen’ oznacza ‘znać‘. Ich kenne den Nachbarn. Ich kenne ihn. (Znam sąsiada. Znam go.) Wir kennen uns schon. (My...